• 210 3003634
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 24/7

Όροι Xρήσης Yπηρεσίας

Όροι Xρήσης Yπηρεσίας

1. Εφαρμογή

1.1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις («Όροι και προϋποθέσεις») θα ισχύουν για κάθε σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσθήκης, μεταξύ της Enimerosi («Εταιρεία») και του πελάτη («Πελάτης») σχετικά με την παροχή / παράδοση ψηφιακών άρθρων μέσω της πλατφόρμας αποδελτίωσης, την δημιουργία ψηφιακών επισκοπήσεων Τύπου και την αγορά αδειών για την χρήση ψηφιακών άρθρων από τους πελάτες, που λαμβάνονται στο πλαίσιο αδειοδότησης από τον ΟΣΔΕΛ.

1.2. Τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις που απαιτούνται λόγω τεχνικών ή επιχειρησιακών απαιτήσεων της Εταιρείας και θεωρούνται εύλογες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του Πελάτη, θα κοινοποιούνται στον τελευταίο από την Εταιρεία σε αυτήν τη σελίδα χωρίς καθυστέρηση. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ για τον Πελάτη, εκτός εάν αυτός υποβάλει ειδοποίηση τερματισμού εγγράφως εντός τρεις (3) εβδομάδων από την δημοσίευση αυτής της αλλαγής.

1.3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν μόνο αυτοί οι Όροι και, κατά προτεραιότητα έναντι αυτών των Όρων, θα ισχύει η γραπτή σύμβαση που τυχόν συνάπτεται χωριστά μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

1.4. Τυχόν αντιφατικές ή αποκλίνουσες προϋποθέσεις, ειδικά τυχόν γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη, θα είναι δεσμευτικοί μόνο εάν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει ρητά με αυτούς εγγράφως.

2. Σύναψη σύμβασης, γραπτή μορφή και τροποποιήσεις

2.1. Παρέχοντας συγκατάθεση για την αποδοχή των Όρων Χρήσης που σχετίζεται με τη δημιουργία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών Τύπου, ο Πελάτης κάνει μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη της σύμβασης. Η Εταιρεία μπορεί κατά περίπτωση να αποδεχτεί αυτήν την προσφορά παρέχοντας μια προσυμφωνημένη φόρμα, ως αποτέλεσμα της οποίας συνάπτεται η σύμβαση.

2.2. Αυτή η σύμβαση αποτελεί τη βάση για τις επόμενες διαδικασίες αγοράς στην Πλατφόρμα Αποδελτίωσης, με την οποία ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει συγκεκριμένα δικαιώματα άδειας χρήσης για μεμονωμένες θεματικές ενότητες.

2.3. Οι συμβάσεις πρέπει να συνάπτονται σε γραπτή μορφή, είτε ηλεκτρονικά είτε εντύπως. Οι προφορικές συμφωνίες πριν, κατά τη διάρκεια ή / και μετά τη σύναψη σύμβασης, καθώς και τυχόν πρόσθετα και μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι επίσης έγγραφες για να είναι έγκυρες. Αυτό ισχύει επίσης για παραίτηση από τυχόν απαιτήσεις.

3. Πλατφόρμα Αποδελτίωσης, πηγές δεδομένων και διαθεσιμότητα

3.1. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση του Πελάτη στην υπηρεσία  Αποδελτίωσης. Μόλις ο Πελάτης ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς θα του αποστέλλονται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα απολύτως προσωπικά στοιχεία σύνδεσης που απαιτούνται για τη χρήση της υπηρεσίας, όπου απαιτείται. Δεν επιτρέπεται η υποστήριξη Bots ή άλλου λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για αυτόματη πρόσβαση στην αποδελτίωση.

3.2. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αγορά" ο Πελάτης αγοράζει επιλεγμένες θεματικές ενότητες: δηλαδή αποκτά τα δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων άρθρων από επιλεγμένα έντυπα Μέσα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.3. Τα έντυπα Μέσα από τα οποία μπορούν να παρασχεθούν ψηφιακά άρθρα δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα με τις αντίστοιχες άδειες διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση. Τόσο οι διαθέσιμες πηγές δεδομένων όσο και οι διαθέσιμες άδειες ενημερώνονται συνεχώς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει νέα πρόσβαση σε μεμονωμένες Πηγές Δεδομένων ή - εάν ο εκδότης ή ο προμηθευτής περιεχομένου κλείσει τις Πηγές δεδομένων ή δεν τις θέσει πλέον στη διάθεση της Εταιρείας για άδεια - να τις αποσύρει από την Πλατφόρμα. Σε περίπτωση απόσυρσης μιας Πηγής Δεδομένων, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα αντικατάστασής της με άλλη αζημίως. Ρητά αναφέρεται ότι ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει χρηματική ή αλλού είδους αποζημίωση από την Εταιρεία για την απόσυρση πηγών πληροφόρησης.

3.4. Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρήσει το σύστημα Αποδελτίωσης διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα χωρίς διακοπή. Ωστόσο, λόγω της φύσης της τεχνολογίας και του Διαδικτύου, αυτό δεν είναι εγγυημένο. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να περιορίσει ή να αναστείλει προσωρινά τις ώρες λειτουργίας για τεχνικούς λόγους. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να περιορίσει τη συχνότητα και τη διάρκεια τυχόν προσωρινής διακοπής ή μειωμένης πρόσβασης στο ελάχιστο δυνατό.

4. Δικαίωμα χρήσης

4.1. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνεπάγεται η αποδοχή των παρόντων Όρων, η Εταιρεία μέσω του ΟΣΔΕΛ παρέχει στον Πελάτη το μη αποκλειστικό δικαίωμα περιορισμένου χρόνου και περιεχομένου για:

- λήψη άρθρων, τα οποία είναι ψηφιακά διαθέσιμα στην Πλατφόρμα Αποδελτίωσης, για τους σκοπούς της προσωπικής χρήσης του πελάτη

- χρήση των ληφθέντων άρθρων από τον Πελάτη, στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία επισκοπήσεων Τύπου

- φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή και προσωρινή αποθήκευση (έως και 30 ημέρες από την παραλαβή τους) των αποκομμάτων Τύπου, με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική χρήση

4.2. Τα δικαιώματα χρήσης είναι γεωγραφικά απεριόριστα, εκτός εάν κατά τη στιγμή της αγοράς έχει δημοσιευτεί άλλος σαφής περιορισμός.

4.3. Ο Πελάτης ως ιδιώτης, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως νομικό πρόσωπο με προσωπικό έως 50 ατόμων θα λαμβάνει αυτόματα τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής άρθρων, τα οποία είναι απαραίτητα για την προσωπική του χρήση, μόλις ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία αγοράς στο website. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής και την έναρξη της υπηρεσίας, εκδίδεται ταυτόχρονα το αποδεικτικό πληρωμής του ΟΣΔΕΛ, με την αναγραφόμενη περίοδο ισχύος της άδειας.

5. Πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος χρήσης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα χρήσης μόνο στον ακόλουθο βαθμό:

5.1. Αριθμός αναγνωστών - Ο Πελάτης μπορεί να χειρίζεται τα αποκόμματα Τύπου μόνο για προσωπική χρήση. Ο Πελάτης πρέπει να λάβει κάθε δυνατή και τεχνικά λογική φροντίδα για να διασφαλίσει την τήρηση αυτής της υποχρέωσης (π.χ. χρησιμοποιώντας μια περιοχή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης). Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων διακόπτεται αυτομάτως και απαρέγκλιτα η συνδρομή.

5.2. Προσωπική χρήση από συμφωνημένη ομάδα αναγνωστών - Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Αποδελτίωση Θεματικών Ενοτήτων μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο σε προσωπική οθόνη, π.χ. μέσω τοπικού δικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.3. Καμία πρόβλεψη για διανομή σε τρίτους - Δεν επιτρέπονται άρθρα σε έντυπα αντίγραφα προς οποιονδήποτε τρίτο, ειδικά όχι για εμπορικούς σκοπούς, όπως η πώληση άρθρων ή περιλήψεων. Επιπλέον, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει σε τρίτους οποιαδήποτε πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, στην υπηρεσία της Εταιρείας. Τα τρίτα μέρη για τους σκοπούς αυτής της διάταξης είναι όλα εκείνα που δεν καλύπτονται ρητά από τις συμφωνημένες ομάδες παραληπτών-αναγνωστών.

5.4. Περίοδος χρήσης - Η διατήρηση αντιγράφου ψηφιακών άρθρων που αποστέλλονται κατά την Αποδελτίωση Θεματικών Ενοτήτων επιτρέπεται για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα αποστολής στον λογαριασμό του Πελάτη. Το αντίγραφο μπορεί να είναι προσβάσιμο μόνο στα προκαθορισμένα άτομα και ενδεχομένως να διαγραφεί αυτομάτως μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Δεν μπορεί ρητώς να διανεμηθεί, να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

5.5. Καμία εξουσιοδότηση για τη δημιουργία βάσης δεδομένων - Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει βάση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών λειτουργιών) χρησιμοποιώντας τα άρθρα που έλαβε κατά την Αποδελτίωση Θεματικών Ενοτήτων, ακόμα κι αν έχει αγοράσει τα σχετικά δικαιώματα αρχειοθέτησης.

6. Πρόσθετες διατάξεις για τα δικαιώματα

Για τα δικαιώματα ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις και περιορισμοί:

Άδεια σε εύθετο χρόνο - Το περιεχόμενο των αποκομμάτων Τύπου προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ν.2121/1993. Για την διανομή αποκομμάτων στον Πελάτη και για την περαιτέρω αναπαραγωγή και διανομή τους, απαιτείται άδεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου ΣΥΝ.Π.Ε. (ΟΣΔΕΛ), ο οποίος εκπροσωπεί τους εκδότες Τύπου. Ο Πελάτης πρέπει να κατέχει άδεια χρήσης των άρθρων που λαμβάνει στην Πλατφόρμα Αποδελτίωσης, αποκτώντας τη σχετική αδειοδότηση. Η Εταιρεία προσφέρει για όλους την αυτόματη επιλογή απόκτησης της άδειας κατά τη διαδικασία αγοράς οποιασδήποτε συνδρομής.

Περιορισμοί στη μεταβίβαση αδειών - Οι άδειες αφορούν αποκλειστικά τους εκπροσωπούμενους από τον ΟΣΔΕΛ δικαιούχους – εκδότες εφημερίδων και περιοδικών και δεν καλύπτουν έργα του λόγου τα οποία δεν προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία λόγω λήξης του χρόνου ισχύος. Η άδεια δεν καλύπτει επίσης την μόνιμη αποθήκευση αποκομμάτων σε υπολογιστή για τη δημιουργία αρχείου.

Πρόσθετες υπηρεσίες - Στο πλαίσιο των συμφωνιών αδειών με την Εταιρεία ή τον ΟΣΔΕΛ, ενδέχεται να συμφωνηθούν περαιτέρω πρόσθετες υπηρεσίες.

7. Γενικές Υποχρεώσεις του Πελάτη

Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί, ισχύουν και οι ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις:

7.1. Απαγόρευση επεξεργασίας ή / και τροποποίησης άρθρων - Το περιεχόμενο των άρθρων που λαμβάνονται δεν μπορεί να αλλάξει, να συντομευθεί, να συνοψιστεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η απαγόρευση επεξεργασίας και τροποποίησης ισχύει επίσης για την επικεφαλίδα, την υποκατηγορία και τον συγγραφέα.

7.2. Υποχρεωτική παροχή σημειώσεων σχετικά με τα δικαιώματα και την προέλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο Πελάτης υποχρεούται να επισημαίνει όλα τα άρθρα που διαβιβάζονται στους αναγνώστες ή / και αποτελούν αντικείμενο αρχειοθέτησης με τις σχετικές σημειώσεις σχετικά με τα δικαιώματα και την προέλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα άρθρα πρέπει ιδίως να επισημαίνονται με τις ακόλουθες λεπτομέρειες: ο συγγραφέας, η πηγή δεδομένων από την οποία προέρχεται το άρθρο, η ημερομηνία δημοσίευσης και, κατά περίπτωση, ο τίτλος του άρθρου.

7.3. Ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις των αναγνωστών - Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τους αναγνώστες στους οποίους καθιστά προσβάσιμη την Αποδελτίωση Αποκομμάτων, για πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται και ο ίδιος σύμφωνα με τη σύμβασή του με την Εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό, ο Πελάτης θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και άλλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους συμβατικούς όρους, ιδίως τους περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης και αρχειοθέτησης, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για το παράπτωμα αυτών των αναγνωστών όπως θα είναι και για τον εαυτό του.

8. Ευθύνη

8.1. Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της και δεν μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα δημοσιοποίησης, εκμετάλλευσης ή πνευματικής ιδιοκτησίας έργων που τυχόν ευρίσκονται στα παρεχόμενα αποτελέσματα της αποδελτίωσης υπό οποιαδήποτε μορφή. Τα αποτελέσματα αυτά λοιπόν δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν ή δημοσιοποιηθούν ή γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή τροποποίησης κατ' ουδένα τρόπο, ο δε Πελάτης δηλώνει ρητώς ότι θα απέχει από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, άλλως και σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν αυτή θα υποστεί από την απόδοση ευθυνών σ' αυτήν.

8.2. Η Εταιρεία και οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές που υπέστη ο Πελάτης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Αυτό ισχύει ιδίως για την αρχειοθέτηση, η οποία πραγματοποιείται από τον Πελάτη αποκλειστικά προς το δικό του συμφέρον και εφαρμόζεται εντός των επιτρεπόμενων πλαισίων. Σε σχέση με την ακρίβεια του περιεχομένου των ληφθέντων και αρχειοθετημένων άρθρων ή / και σε σχέση με τυχόν απώλεια ισχύος λόγω παρόδου του χρόνου, αποκλείεται επίσης κάθε ευθύνη.

8.2. Στο βαθμό που αποκλείεται η ευθύνη, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των εκπροσώπων της Εταιρείας.

8.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απρόβλεπτα γεγονότα και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εξαιτίας των οποίων προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών που την βαρύνουν.

8.4. Η Εταιρεία έχει διενεργήσει όλους τους ενδεδειγμένους και δυνατούς ελέγχους με τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων antivirus. Δεν ευθύνεται όμως για την τυχόν ύπαρξη ιών ή άλλων συναφών επιβλαβών ηλεκτρονικών στοιχείων σε αποστελλόμενα ηλεκτρονικά αρχεία οποιουδήποτε τύπου, για τον λόγο δε αυτό ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ελέγχει τα αποστελλόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, καθώς επίσης και την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας. Καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρεία για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτίες.

9. Πληρωμή, Τιμολόγηση και Δηλώσεις

Η πληρωμή βασίζεται στη σύμβαση, στην οποία ισχύουν οι παρόντες Όροι Χρήσης και στις τρέχουσες τιμές που ισχύουν τη στιγμή της αγοράς, οι οποίες δημοσιεύονται στο website. Οι τιμές που καθορίζονται στη σύμβαση και κατά τη διαδικασία αγοράς είναι τελικές τιμές, χωρίς να περιλαμβάνουν όμως τον νόμιμα εφαρμοστέο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο Πελάτης θα λαμβάνει ένα αναλυτικό παραστατικό με κάθε συνδρομή.

10. Χρόνος ισχύος σύμβασης, καταγγελία και αποκλεισμένη πρόσβαση

10.1. Η συμφωνία λήψης της Αποδελτίωσης και της σχετικής αδειοδότησης συνάπτεται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που επιλέγει ο Πελάτης ανάμεσα στα διαθέσιμα πακέτα. Κάθε σύμβαση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε με περίοδο έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης δύο (2) εβδομάδων πριν τη λήξη της συνδρομής.

10.2. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση με την Εταιρεία, ιδίως μέσω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας ή / και του Συστήματος Αποδελτίωσης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή ψευδούς αναφοράς αριθμού αναγνωστών, η Εταιρεία δικαιούται να τερματίσει το συμβόλαιο χωρίς προειδοποίηση και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Σύστημα Αποδελτίωσης με άμεση ισχύ, εάν ο Πελάτης είχε προηγουμένως προειδοποιηθεί για αυτήν την παράβαση της σύμβασης και εκείνος παρέλειψε ωστόσο να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση εντός δύο (2) ημερών. Σε περιπτώσεις σημαντικής παραβίασης, ειδικά σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των ίδιων συμβατικών υποχρεώσεων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω αξιώσεις (ιδίως για αποκάλυψη πληροφοριών ή για ζημιές.

11. Υποστήριξη πελατών

Για οποιεσδήποτε τεχνικές ερωτήσεις, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη στον Πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 7 π.μ. έως 1 μ.μ., εξαιρουμένων των αργιών).

12. Προστασία δεδομένων

12.1. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσιών προστατεύονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων EU 2016/679 και τον εφαρμοστικό του Ελληνικό νόμο.

Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα του Πελάτη που της κοινοποιήθηκαν για τη δημιουργία, εκτέλεση και τερματισμό της συμβατικής σχέσης με τον Πελάτη. Η Εταιρεία αποθηκεύει το ιστορικό αγορών του Πελάτη μόνο στο βαθμό και για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης και της διαδικασίας χρέωσης. Εάν τα τιμολόγια που εκδίδονται από την Εταιρεία δεν έχουν ακόμη πληρωθεί ή αν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά, το ιστορικό αγορών μπορεί να αποθηκευτεί για αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η Εταιρεία θα επιτρέπεται να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί ιστορικά αγορών σε ανώνυμη βάση, για στατιστικούς σκοπούς.

12.2. Εάν ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει διαφημιστικές πληροφορίες μέσω ενημερωτικού δελτίου e-mail / SMS / Messenger / Viber κλπ., η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον σκοπό αυτό.

12.3. Ο Πελάτης μπορούν να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση του Πελάτη μπορεί να ανακληθεί με μελλοντική ισχύ οποιαδήποτε στιγμή (με επιστολή, φαξ ή e-mail). Η ανάκληση πρέπει να απευθύνεται στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας.

13. Τελικές διατάξεις

13.1. Ο τόπος εκτέλεσης και ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν τη σύμβαση είναι η Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η Εταιρεία δικαιούται να προσφύγει κατά του Πελάτη στον τόπο όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα του.

13.2. Η σύμβαση και η ερμηνεία της διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Η εφαρμογή των διατάξεων των ελληνικών κανόνων σύγκρουσης νόμων, στο μέτρο που αναφέρεται σε οποιοδήποτε ξένο νομικό σύστημα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (CISG) και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις σχετικά με το δίκαιο της αγοράς αγαθών εξαιρείται.

13.3. Εάν οποιεσδήποτε μεμονωμένες διατάξεις αυτής της σύμβασης είναι ή καταστούν πλήρως ή εν μέρει άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται από αυτό. Οι συμβατικοί εταίροι συμφωνούν σε αυτό το σημείο ότι σε αυτήν την περίπτωση η άκυρη διάταξη αντικαθίσταται από μια διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν εγγύτερα στον οικονομικό σκοπό της μη έγκυρης διάταξης. Το ίδιο ισχύει για τυχόν παραλείψεις στη σύμβαση.


Cron Job Starts

Χρησιμοποιούμε ανώνυμα ασφαλή cookies για τη βελτίωση της περιήγησης σας.